ข้อสอบจัดประเภทพวกเดียวกัน ชุดที่ 3

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

ข้อที่  1.  ถ้วย  จาน  ชาม
กระทะ
ช้อนส้อม
ทัพพี
.  ขันน้ำ
จ.  ถังน้ำ

ข้อที่  2.  โลด  โผน  โจน
ผ่าน
เลื่อน
.  เผ่น
ลัด
จ.  กระโดด

ข้อที่  3.  บังคับ  คุกคาม  ขู่เข็ญ 
เข้มงวด
ทารุณ
บีบเค้น
รัดกุม
จ.  ระงับ

ข้อที่  4.  หนาว  เย็น  ร้อน
ทุกข์
อุ่น
ซีด
รู้สึก
จ.  สบาย

ข้อที่  5.  นก  เป็ด  ไก่
กระรอก
กินนร
ค้างคาว
แมวน้ำ
จ.  หงส์

เฉลย

ข้อที่  1.  ถ้วย  จาน  ชาม
กระทะ
ช้อนส้อม
ทัพพี
.  ขันน้ำ
จ.  ถังน้ำ

วิเคราะห์
คำของโจทย์ 3 คำ คือ  ถ้วย  จาน  ชาม ทั้งหมดเป็นภาชนะในการรับประทานอาหาร
ตัวเลือกของคำตอบ กระทะ ขันน้ำ และ ถังน้ำ เป็นภาชนะที่ไม่ได้อยู่ในขณะรับประทานอาหาร ระหว่าง “ทัพพี” กับ “ช้อนส้อม”  น่าพิจารณามาก เพราะ ก็อยู่ในช่วงที่รับประทานอาหารเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ดี  ข้อนี้ควรเลือก ข้อ ข. ช้อนส้อม น่าจะถูกกว่าข้อ ค. ทัพพี

ข้อที่  2.  โลด  โผน  โจน
ผ่าน
เลื่อน
.  เผ่น
ลัด
จ.  กระโดด

วิเคราะห์
คำของโจทย์ 3 คำ คือ  โลด  โผน  โจน เป็นคำกริยาที่ลอยตัวออกจากพื้นไป  
ตัวเลือกของคำตอบ  ผ่าน  เลื่อน  ลัด  ไม่ถูกแน่ๆ  เหลือคำให้เลือกคือ “เผ่น” กับ “กระโดด

เราต้องมาดูความหมายจากพจนานุกรม

คำว่า “โลด” คำเดียวไม่มีในพจนานุกรม มีคำที่เกี่ยวข้อง 2 คำ คือ
โลดเต้น  ก. อาการที่กระโดดขึ้นลงหลายครั้งหลายหนเพราะความดีอก ดีใจเป็นต้น, มักใช้เข้าคู่กับคำ กระโดด เป็น กระโดดโลดเต้น.
โลดโผน  ว. แปลกผิดธรรมดา เช่น สํานวนโลดโผน, ผาดโผนน่าหวาดเสียวต่ออันตราย เช่น ขับรถโลดโผน, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำ โจนทะยานเป็น โลดโผนโจนทะยาน หมายความว่า ผาดแผลงอย่างน่าหวาดเสียวต่ออันตราย เช่น เด็กซน ๆ ชอบเล่นโลดโผนโจนทะยาน.
โผน        ก. ทําให้ตัวโลดลอยออกไป, อาการที่กระโดดเข้าไปทันที.
โจน        ก. กระโดดพุ่งไปโดยเร็ว เช่น โจนนํ้า, เผ่นข้ามไป เช่น โจนท้องร่อง, กระโจน ก็ว่า, โดยปริยายหมายถึงอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่นนํ้าโจน.
เผ่น        ก. อาการที่กระโดดโจนไปโดยไม่รั้งรอ.
กระโดด  ก. ใช้กําลังเท้าถีบพื้นให้ตัวลอยสูงขึ้น, โดด ก็ว่า, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ปลากระโดด ตัวพิมพ์กระโดด.
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องควรเป็นข้อ จ. กระโดด  เพราะ คำว่า เผ่นนั้น ไม่ได้หมายความว่า ลอยจากพื้นด้วย  

ข้อที่  3.  บังคับ  คุกคาม  ขู่เข็ญ 
เข้มงวด
ทารุณ
บีบเค้น
รัดกุม
จ.  ระงับ

วิเคราะห์
คำของโจทย์ 3 คำ คือ  บังคับ  คุกคาม  ขู่เข็ญ  เป็นคำกริยาที่คนๆ หนึ่งแสดงอำนาจต่อคนอีกคนหนึ่ง
ตัวเลือกของคำตอบ  เข้มงวด รัดกุม ระงับ ไม่ถูกแน่นอน เหลือให้เลือก 2 คำคือ “ทารุณ” กับ “บีบเค้น”
เราต้องมาดูความหมายจากพจนานุกรม
ทารุณ, ทารุณ-          ว. ดุร้าย, โหดร้าย, ร้ายกาจ. (ป., ส.).
บีบคั้น         ก. บีบบังคับให้ได้รับความลำบาก.
คำตอบข้อนี้ เป็นปัญหา คือ คำว่า “ทารุณ” เป็นคำวิเศษณ์ ไม่ใช่คำกริยาจึงไม่ถูกต้อง แต่คำว่า “บีบเค้น” ก็ไม่มีในพจนานุกรม มีแต่คำว่า “บีบคั้น”
ดังนั้น ถ้ามีข้อสอบแบบนี้ออกมาจริงๆ ก็เสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมเอาเองก็แล้วกัน  

ข้อที่  4.  หนาว  เย็น  ร้อน
ทุกข์
อุ่น
ซีด
รู้สึก
จ.  สบาย

วิเคราะห์
คำของโจทย์ 3 คำ คือ  หนาว  เย็น  ร้อน ทั้งหมดเป็นการบอกสภาพของอากาศว่าเป็นอย่างไร โดยไม่มีความรู้สึกของคนมาเกี่ยวข้อง
ตัวเลือกของคำตอบ ทุกข์ ซีด รู้สึก และ สบาย เป็นคำที่บ่งบอกความรู้สึกนึกคิดอยู่ด้วย
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ ข. อุ่น

ข้อที่  5.  นก  เป็ด  ไก่
กระรอก
กินนร
ค้างคาว
แมวน้ำ
จ.  หงส์

วิเคราะห์
คำของโจทย์ 3 คำ คือ  นก  เป็ด  ไก่ ทั้งหมดเป็นสัตว์ปีก
ตัวเลือกของคำตอบ “กระรอก” กับ “แมวน้ำ” เป็นคำตอบที่ไม่ถูกแน่นอน เหลือให้เลือก 3 คำ คือ กินนร  ค้างคาว หงส์
เราต้องมาดูความหมายจากพจนานุกรม
ค้างคาว น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและหลายวงศ์ ลําตัวมีขนปุยปีกเป็นแผ่นหนังขนาดใหญ่ เวลาเกาะจะห้อยหัวลง หากินในเวลากลางคืน เช่น ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน (Pteropus vampyrus) ในวงศ์Pteropodidae, ค้างคาวลูกหนูบ้าน (Pipistrellus javanicus) ในวงศ์Vespertilionidae.
หงส์  น. ชื่อนกจําพวกเป็ดในวงศ์ Anatidae ลําตัวใหญ่ คอยาว มีหลายชนิดเช่น หงส์ขาว (Cygnus olor) หงส์ดํา (C. atratus).
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ จ. หงส์

ถ้าถามว่า ทำไมผมไม่ค้นศัพท์ของคำว่า “กินนร” เลย ก็ดูภาพด้านล่าง จะเห็นว่า กินนรคงไม่อยู่พวกเดียวกับ นก  เป็ด  ไก่ แน่ๆ

ข้อสอบจัดประเภทพวกเดียวกัน ชุดที่ 2

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

ข้อที่  1.  หนอง  บึง  บ่อ
ลำคลอง
สระ
.  ลำธาร
น้ำตก
จ.  ทะเล

ข้อที่  2.  ดัน  ยก  ถือ
กด
วาง
.  อัด
หิ้ว
จ.  บีบ

ข้อที่  3.  พ่อ  ตา  พระ
น้า
แม่
เณร
ชี
จ.  สะใภ้

ข้อที่  4.  กัด  กิน  เคี้ยว
กลืน
คาย
ชิม
ดม
จ.  ขบ

ข้อที่  5.  ช้าง  ม้า  วัว
แพะ
แกะ
ควาย
เสือ
จ.  กระทิง

เฉลย

ข้อที่  1.  หนอง  บึง  บ่อ
ลำคลอง
สระ
.  ลำธาร
น้ำตก
จ.  ทะเล

วิเคราะห์
คำของโจทย์ 3 คำ คือ  หนอง  บึง  บ่อ ทั้งหมดเป็นแหล่งน้ำ ที่ไม่ติดต่อกับแหล่งน้ำอื่น อยู่เป็นเอกเทศ
ตัวเลือกของคำตอบ ลำคลอง ลำธาร น้ำตก และทะเล เป็นแหล่งน้ำที่ติดต่อกับแหล่งน้ำอื่น  
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ข. สระ

ข้อที่  2.  ดัน  ยก  ถือ
กด
วาง
.  อัด
หิ้ว
จ.  บีบ

วิเคราะห์
คำของโจทย์ 3 คำ คือ  ดัน  ยก  ถือ เป็นคำกริยาที่นำพาสิ่งของไปด้วยกับเรา
ตัวเลือกของคำตอบ  กด วาง อัด บีบ เป็นคำกริยาที่ไม่พาสิ่งของไปด้วยกับเรา
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ง. หิ้ว

ข้อที่  3.  พ่อ  ตา  พระ
น้า
แม่
เณร
ชี
จ.  สะใภ้

วิเคราะห์
คำของโจทย์ 3 คำ คือ  พ่อ  ตา  พระ ทั้งหมดเป็นเพศชาย
ตัวเลือกของคำตอบ  น้า แม่ ชี สะใภ้ เป็นเพศหญิงทั้งหมด
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ค. เณร

ข้อที่  4.  กัด  กิน  เคี้ยว
กลืน
คาย
ชิม
ดม
จ.  ขบ

วิเคราะห์
ข้อสอบข้อนี้ ต้องวิเคราะห์ให้ดี คือ ถ้าวิเคราะห์ว่า คำของโจทย์  กัด  กิน  เคี้ยว เป็นลำดับในการรับประทานอาหาร คำตอบที่ถูกต้องก็น่าจะเป็นข้อ กลืน
แต่ในโจทย์ข้อนี้ กัด  กิน  เคี้ยว เป็นกริยาในการรับประทานอาหารที่ใช้ฟัน
คำตอบที่ถูกต้องก็คือ ข้อ จ. ขบ

ข้อที่  5.  ช้าง  ม้า  วัว
แพะ
แกะ
ควาย
เสือ
จ.  กระทิง

วิเคราะห์
คำตอบข้อนี้ เป็นสำนวนที่ใช้กันเป็นประจำ สามารถอ่านพบได้เป็นประจำ เพราะเป็นสัตว์เลี้ยงในการใช้งานของคนไทย คือ ช้าง ม้า วัว ควาย
คำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ ค. ควาย
บางท่านอาจจะสงสัยว่าข้อ ก. แพะ กับ ข้อ ข. แกะ อาจจะถูก  ตรงนี้มีเหตุผล 2 ประการคือ
1)  คำตอบที่ถูกต้องต้องมีคำตอบเดียว ดังนั้น ถ้าข้อ ก. ถูกได้  ข้อ ข. ก็ต้องถูกได้ เช่นเดียวกัน
2) แพะ กับ แกะ ส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อเอานม เนื้อ และหนัง ไม่ใช่เลี้ยงเพื่อใช้งาน

ข้อสอบจัดประเภทพวกเดียวกัน ชุดที่ 1

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

ข้อที่  1.  ส่ง  คืน  ให้
รับ
เอา
.  เก็บ
หยิบ
จ.  มอบ

ข้อที่  2.  วิ่ง  กระโดด ว่ายน้ำ
เดินทน
ชักเย่อ
. มวย
ยูโด
จ.  ฟันดาบ

ข้อที่  3.  ทึบ อึดอัด มืดมัว
ก้าวร้าว
ร้อน
ระอุ
อบอ้าว
จ.  อ่อนแอ

ข้อที่  4.  ซอ จะเข้ ขิม
กลอง
แตร
ฆ้อง
ไวโอลิน
จ.  ระนาด

ข้อที่  5.  เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
อุบลราชธานี
เลย
เพชรบูรณ์
จ.  ระนอง

เฉลย

ข้อที่ 1.  ส่ง  คืน  ให้
รับ
เอา
.  เก็บ
หยิบ
จ.  มอบ

วิเคราะห์
คำของโจทย์ 3 คำ คือ  ส่ง  คืน  ให้ เป็นคำกริยาทั้งหมด  อาการก็เป็นการยื่นสิ่งของจากตัวเรา ไปให้อีกคนหนึ่ง
ในคำตอบข้อ ก. – ง. รับ เอา เก็บ หยิบ เป็นคำกริยานำสิ่งของเข้ามาหาตัวเรา ดั้งนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ จ. มอบ

ข้อที่  2.  วิ่ง  กระโดด ว่ายน้ำ
เดินทน
ชักเย่อ
.  มวย
ยูโด
จ.  ฟันดาบ

วิเคราะห์
คำของโจทย์ 3 คำ คือ  วิ่ง  กระโดด ว่ายน้ำ เป็นชนิดของกีฬาที่แข่งโดยตัวของนักกีฬาเองโดยไม่มีฝ่ายตรงกันข้าม  ต่างคนก็ต่างแข่งเพื่อสถิติของตัวเอง
ในคำตอบข้อ ข. – จ. ชักเย่อ มวย ยูโด ฟันดาบ  เป็นกีฬาที่ต้องมีคู่ต่อสู้ ดั้งนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ก. เดินทน

ข้อที่  3.  ทึบ อึดอัด มืดมัว
ก้าวร้าว
ร้อน
ระอุ
อบอ้าว
จ.  อ่อนแอ

วิเคราะห์
คำของโจทย์ 3 คำ คือ  ทึบ อึดอัด มืดมัว เป็นการบรรยายสภาพของอากาศ ที่ไม่โปร่ง มีแสงสว่างน้อย
คำตอบข้อ ก. ก้าวร้าว กับ ข้อ จ. อ่อนแอ เป็นการบรรยายสภาพเกี่ยวกับมนุษย์ จึงไม่ถูกแน่นอน
คำตอบข้อ ระอุ พจนานุกรมให้ความหมายว่า ว. ร้อนมาก ในความว่า อากาศร้อนระอุ แผ่นดินร้อนระอุ; สุกทั่ว เช่นข้าวระอุ.
ดังนั้น ข้อ ข. ร้อน ก็ต้องผิดไปด้วย  [คำตอบที่ถูกต้องต้องมีคำตอบเดียว ดังนั้น ถ้าข้อ ค. ถูกได้  ข้อ ข. ก็ต้องถูกได้ เช่นเดียวกัน]
คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ง. อบอ้วว

ข้อที่  4.  ซอ จะเข้ ขิม
กลอง
แตร
ฆ้อง
ไวโอลิน
จ.  ระนาด

วิเคราะห์
ข้อสอบข้อนี้ ต้องวิเคราะห์ให้ดี คือ ถ้าวิเคราะห์ว่า คำของโจทย์  ซอ จะเข้ ขิม ทั้งหมดเป็นเครื่องดนตรีไทย การหาคำตอบก็จะยุ่งยาก
ในโจทย์ข้อนี้ ซอ จะเข้ ขิม ถ้าวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องสาย คำตอบที่ถูกต้องก็คือ ข้อ ง. ไวโอลิน

ความรู้เพิ่มเติม  เครื่องดนตรี แบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

1.  เครื่องสาย (String Instruments) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
  • ประเภทเครื่องสี ได้แก่ ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส
  • ประเภทเครื่องดีด ได้แก่ ฮาร์พ ไลร์ ลูท แบนโจ กีต้าร์ แมนโดลิน 

2. เครื่องลมไม้ (Woodwind Instruments) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
  • ประเภทเป่าลมผ่านช่องลม ได้แก่ เรคอร์เดอร์ ปิคโคโล ฟลูท
  • ประเภทเป่าลมผ่านลิ้น ได้แก่ คลาริเน็ต แซกโซโฟน 

3. เครื่องลมทองเหลือง (Brass Instruments) เครื่องดนตรีที่จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องลิ่มนิ้ว ได้แก่ คอร์เน็ต ทรัมเป็ต บิวเกิล ฟลูเกิลฮอร์น เฟรนช์ฮอร์น ทรอมโบน บาริโทน ยูโฟเนียม ทูบา ซูซาโฟน

4. เครื่องลิ่มนิ้ว (Keyboard Instruments) เครื่องดนตรีที่จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องลิ่มนิ้ว ได้แก่ เปียโน ออร์แกน ฮาร์พซิคอร์ด คลาวิคอร์ด แอคคอร์เดียน อิเลคโทน

5. เครื่องกระทบ (Percussion Instruments) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
  • เครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงแน่นอน (Definite Pitch Instruments) เช่น ไซโลโฟน ไวบราโฟน มาริมบา ระฆังราว กลองทิมปานี
  • เครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงไม่แน่นอน (Indefinite Pitch Instruments) เช่น กลองใหญ่ กลองแต๊ก ฉาบ กิ๋ง แทมบูริน เคาเบลล์ คาบาซา บองโก คองการ์ กลองชุด 

ข้อที่  5.  เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน
แม่ฮ่องสอน
อุบลราชธานี
เลย
เพชรบูรณ์
จ.  ระนอง

วิเคราะห์
คำของโจทย์ 3 คำ คือ  เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน เป็นจังหวัดในเขตภาคเหนือ ดูภาพด้านล่าง คำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ ก. แม่ฮ่องสอน